Aerodinamički otpor

Aerodinamički otpor se odnosi na aerodinamičke ili hidrodinamičke sile koje deluju suprotno od smera kretanja čvrstog predmeta. Sila aerodinamičkog otpora je jednaka sili čvrstog predmeta koji se pomera konstantnom brzinom.

Na primer, aerodinamički otpor zavisi od kvaliteta medijuma ili od veličine, oblika i brzine tela. Ako želite da se predmet u „Lančanoj reakciji” pomera sporo, koristite sile aerodinamičkog otpora. Hajde da vidimo nekoliko primera.

Koktel hidrodinamičkog otpora

Sipajte slojeve tečnosti različite gustine u cev za merenje (npr. jestivi želatin, med, voda, ulje itd.) tako da je najgušća tečnost na dnu cevi. Eksperiment će biti spektakularniji ako koristite boju za jelo da biste obojili različite slojeve. Ubacite predmet u cev i videćete da će predmet proći kroz manje guste gornje slojeve brže nego kroz niže gušće slojeve, gde će usporiti ili će se zaustaviti.

Padobran

Vazduh takođe utiče na predmete koji se kreću, što se zove otpor vazduha. Da biste videli ovo na delu, napravite padobran od svakodnevnih materijala. Isecite plastičnu kesu i napravite krug, a zatim zakačite kanap na obod, tj. po jedan kanap na svakih nekoliko centimetara. Zakačite teg za kanape i padobran je spreman. Isprobajte padobrane raznih oblika i veličina da biste otkrili na koji najviše utiče aerodinamički otpor.

Kako biste podesili padobran tako da se spušta samo ako ga prethodni element „Lančane reakcije” pokreće?

Chain Reaction - Footer