Betonul

Betonul

Betonul este un material de construcţii, compozit, format din ciment, apă şi agregate, care se întăreşte după o anumită perioadă de timp. Cimentul este alcătuit din compuşi de silicat de calciu şi aluminat de calciu care absorb apa şi este obţinut prin arderea unui amestec format din calcar şi argilă. Cimentul Portland, fabricat pentru prima dată în 1824 şi brevetat ca beton armat de către francezul Joseph Monier în 1867, se întăreşte lent datorită unei reacţii chimice complexe, pe durata căreia pasta de ciment umple spaţiul liber atât din jurul particulelor fine, de granulaţie mare, cât şi din jurul structurilor de rezistenţă.

Rezistenţa şi durabilitatea betonului pot fi îmbunătăţite prin adăugarea de agregate inovatoare.

Betonul permite construirea de structuri durabile într-o perioadă scurtă de timp.Betonul permite construirea de structuri durabile într-o perioadă scurtă de timp.

Calitatea numeroaselor drumuri construite în Statele Unite în anii 1950 a depins în mare măsură de calitatea betonului utilizat în construcţii. Durabilitatea şi rezistenţa depind de controlarea atentă a procesului de fabricaţie a cimentului, iar adăugarea de substanţe chimice la amestecul iniţial de beton reduce fenomenul de contracţie şi îmbunătăţeşte rezistenţa la coroziune.

Did you know?

Betonul transparent (Light Transmitting Concrete - LiTraCon), cel mai recent tip de beton, a fost inventat de un tânăr arhitect de naţionalitate maghiară, Áron Losonczi. În beton sunt introduse mii de fibre de sticlă care garantează astfel transparenţa, menţinând, în acelaşi timp, stabilitatea şi rezistenţa acestuia.