Základní pravidla

Přečtěte si nejdůležitější pravidla vědecké soutěže Hrdinové budoucnosti. Při hodnocení se bude přihlížet také k následujícím pravidlům:

Udržitelnost

Úkolem týmů je vyvinout řešení lokálního problému; řešení musí podporovat udržitelnost, tj. musí být energeticky úsporné, ekologicky šetrné atd. Čím více bude váš projekt přispívat k udržitelnosti, tím více bodů získáte.

Implementace a proveditelnost

Porota bude hodnotit nejen vlastní nápad, ale i jeho implementaci. Vytvořte udržitelné řešení, které budete schopni co nejlépe implementovat. V soutěži očekáváme dokončené a kompletní projekty; pokud ale implementaci řešení nemůžete provést (např. kvůli vysokým nákladům nebo nedostatku času), můžete svoje řešení vyvinout teoreticky a prezentovat jej formou příkladu, třeba s použitím atrapy. Teď už vaší fantazii nestojí nic v cestě!

Vědecké pozadí

Důležité je, aby týmy implementovaly udržitelná řešení podložená vědeckými poznatky. Zvolený problém lze řešit mnoha různými způsoby. Můžete například jednoduše změnit návyky lidí (např. vyzvat studeny, aby ve škole šetřili vodou); velmi důležitým pravidlem soutěže je ale to, že musíte v rámci projektu použít nebo naplánovat alespoň jedno vědecké řešení (např. v podobě vybudování systému biologického čištění vody).

Hmatatelný výsledek

Použijte svoji kreativitu a snažte se vytvořit hmatatelné výsledky, např. nějaká zařízení nebo atrapy. Projekt bude mnohem působivější, jestliže nebude existovat jenom na papíře, ale nabídne i atraktivní výsledky vyrobené vašima rukama. Může jít o nejrůznější věci jako skleník z plastových lahví, nádoby na tříděný odpad z recyklovaných materiálů nebo třeba dekorace dokazující vaše úsilí o zlepšování prostředí ve škole.

Dokumentace a prezentace

Zaslané přihlášky musí obsahovat popis problému, plánované řešení a vlastní implementaci. Můžete použít titulky nebo vysvětlující texty; důležité je srozumitelně představit ústřední téma vašeho projektu, jeho vědecké pozadí a způsob řešení.

Dopady na lokalitu

Skutečně dobré nápady aktivizují hodně lidí. Vyzvěte co nejvíce ostatních studentů, aby se aktivně zapojili do implementace vašeho udržitelného řešení. Můžete zorganizovat společné osívání, uspořádat den šetření vodou nebo jiný podobný lokální program. Od nynějška by se měl každý student školy chovat více ekologickým a udržitelným způsobem; toto chování musíte v projektu ukázat a popsat.

Důležité! Než se přihlásíte, stáhněte si a přečtěte podmínky soutěže a její pravidla!
Stáhnout »

Future Heroes - Footer