Výzva

Vaším jediným úkolem je vyřešit některý problém každodenního života související s udržitelností, a to pomocí vědeckých metod.

Studentské týmy, které se zúčastní vědecké soutěže Hrdinové budoucnosti, mají za úkol vyřešit jeden z následujících problémů v oblasti udržitelnosti:

Energie

Nespotřebovává vaše škola příliš mnoho energie? Snižte spotřebu elektřiny pomocí úspor, hledejte udržitelná řešení osvětlení a využijte obnovitelné zdroje energie!

Voda

Také nesouhlasíte s plýtváním vody? Udělejte s tím něco! Zjistěte, kolik vody se ve vaší škole spotřebuje, a hledejte způsob, jak spotřebu omezit. Podívejte se na biologické metody čištění vody a možnosti jejího opakovaného využití.

Odpady

Produkuje vaše škola hodně odpadů? Končí odpady v popelnicích, aniž by je někdo třídil? Zaveďte tříděný sběr odpadu a najděte chemickou metodu, kterou by bylo možné použít pro recyklaci části odpadu.

Rostliny

 Zdá se vám, že ve vaší škole a v jejím okolí není dost zeleně? Je čas s tím něco udělat! Hledejte kreativní řešení, pomocí kterých podstatně zvýšíte podíl zeleně ve vaší škole, ať už jde o třídy, školní dvůr nebo dokonce stěny budovy. Použijte biologicky udržitelná řešení.

Doprava

 Chcete kolem svojí školy dýchat čistý a čerstvý vzduch? Podívejte se na promyšlená lokální řešení, která snižují znečištění vzduchu vlivem dopravy! Využijte nejmodernější alternativní způsoby dopravy, které věda nabízí.

Jídlo

 Nebaví vás už jídlo ze školní jídelny nebo kantýny? Nebo si myslíte, že by mohlo být zdravější? Změňte návyky studentů! Začněte ve škole pěstovat zeleninu a potravinové plodiny nebo předveďte nejnovější vědecké inovace v podobě výživných a zdravých specialit.

Jiný problém

Našli jste jiný problém v oblasti udržitelnosti, který chcete se svým týmem řešit? Jen do toho. Do soutěže se můžete přihlásit i tehdy, jestliže jste si našli jiný problém než výše uvedené; důležité je vyřešit jej pomocí vědeckých metod.

 

Jak na to?

1. Najděte si problém

Rozhlédněte se po svojí škole a jejím okolí. Našli jste něco, co by šlo podle vašeho názoru dělat ekologičtěji a lépe udržitelným způsobem? Vyberte si některý z problémů uvedených v informacích k soutěži, nebo si zvolte nějaký jiný.

Sestavte se svými kamarády tým a požádejte některého z učitelů, aby se stal vaším vedoucím, zaregistroval vás do soutěže a pomáhal vám při práci.

Vedoucí učitel týmu může provést registraci zde »

2. Analýza

Prostudujte pečlivě zvolený problém, zjistěte jeho příčiny a popište, co může tento jev způsobovat.

3. Průzkum a ověření

Jestliže jste našli příčinu problému, musíte se nyní soustředit na její řešení. Určete jednoduché věci, které můžete snadno změnit, a problém tak řešit. Poté se podívejte na to, které ze současných poznatků vědy byste mohli využít.

S tématem udržitelnosti a způsobem řešení problémů se můžete seznámit pomocí článků v příručce o udržitelnosti. Učitelé mají příručku také k dispozici jako výukový materiál: Příručky o udržitelnosti

4. Fotografie, videa a prezentace

Přípravné práce i vlastní implementaci řešení je nutno dokumentovat pomocí fotografií a videozáznamů. Na závěr budete muset vytvořit prezentaci nebo krátký film popisující zjištěný problém, vaši práci na jeho řešení a vědecké metody, které jste k tomu použili.

5. Pošlete nám svoji nominaci

Máte-li vše připraveno, musí váš vedoucí učitel vyplnit registrační on-line formulář na webu www.chemgeneration.com a poslat vaši prezentaci nebo video na adresu cesko@chemgeneration.com.

6. Teď už zbývá jen čekat

Jestliže jste provedli všech 5 výše uvedených úkolů, nezbývá vám nic jiného než trpělivě čekat. Nominované práce vyhodnotí odborná porota; o výsledcích budeme jako prvního informovat vašeho vedoucího. Poté vyhlásíme vítěze i na našich webových stránkách a facebookovém profilu.

Nejlepší týmy budou moci svá udržitelná řešení prezentovat v rámci programu na podporu udržitelnosti pro rok 2015, do něhož se zapojí deset zemí. Na akci zvané Hřiště inovací se o vašich udržitelných řešeních dozví širší publikum.

Follow Chemgeneration's board Inspirations on Pinterest.

Future Heroes - Footer