Soutěž

Udělejme ze světa lepší místo pro život; věda nám pomůže!

Cílem vědecké soutěže Hrdinové budoucnosti je najít budoucí mladé vynálezce, kteří dokáží kreativně využívat vědecké inovace při implementaci ekologicky šetrných řešení. Úkolem týmů středoškolských studentů je provést vědecký výzkum a vyvinout inovativní udržitelné řešení, které vyřeší zvolený problém v jejich lokalitě. Tímto problémem může být například plýtvání energií ve škole nebo nadměrná produkce odpadu – smysl soutěže spočívá v použití vědeckých metod při řešení daného problému.

Jestliže vás fascinuje svět vědy a myslíte si, že dokážete kreativně využít nejnovějších objevů při řešení problémů, můžete nyní ukázat, co umíte. Zkoumejte, experimentujte, zkoušejte – a až najdete řešení, přihlaste se do soutěže.
Staňte se hrdiny budoucnosti
!

Věda a udržitelnost

Určitě jste již slyšeli o globálních problémech, které ohrožují celou planetu i lidstvo. Jen pro připomenutí uveďme energetickou krizi, extrémně rychlý růst populace a urbanizace, globální klimatické změny a tak dále. To vše se dotýká našeho každodenního života; v každém případě máme odpovědnost za to, že se pokusíme pro tyto problémy nalézt řešení. Cílem vědecké soutěže Hrdinové budoucnosti je najít učitele a studenty, kteří jsou připraveni usilovat o změny a nebojí se implementovat s využitím vědy ekologicky šetrná a udržitelná řešení.

Výzvy

Ve světě vědy může vyřešení drobného problému často vést k dalekosáhlým výsledkům. Nemyslete si, že nemůžete udělat nic pro globální změnu; i malé skutky mohou mít významné důsledky. Jak říká často opakovaná fráze: „Myslet globálně, jednat lokálně.“ Jinak řečeno, jestliže budete myslet globálně a jednat lokálně ve svém vlastním prostředí, můžete tak přispět k významnému pokroku při řešení velkých problémů. Právě proto vás vyzýváme, abyste se zapojili do boje proti odpadům a ekologicky škodlivým látkám u vás ve škole! Můžete si zvolit i méně významný problém; důležité je, abyste pro jeho řešení použili nejnovější vědecké inovace a své kreativní nápady. Níže naleznete celou řadu problémů, které lze doporučit; můžete si ale také zvolit problém podle svého uvážení.
Číst dále »

Týmová spolupráce

Vědecká soutěž Hrdinové budoucnosti vyžaduje skutečnou týmovou práci. Ať už jsi ten, kdo chrlí nápady, nebo spíše hnací motor týmu, kreativní jedinec, nebo třeba nadaný řečník, určitě budeš mít v týmu svoje místo, jelikož pro dobrou práci jsou potřeba nejrůznější talenty. Sestavte rozmanitý tým nejvýše 5 lidí a požádejte učitele, aby se stal vaším vedoucím.

Získejte svojí škole dobrou pověst!

Nejlepší nápady budou zveřejněny. Kromě hodnotných cen budou mít nejlepší týmy možnost zúčastnit se programu na podporu udržitelnosti pro rok 2015, v jehož rámci budou moci prezentovat svá udržitelná řešení na akci zvané Hřiště inovací. Mohou tak dát dobrý příklad ostatním a uvést do chodu skutečné změny.

Future Heroes - Footer