Příručka o udržitelnosti

Abychom týmům v soutěži pomohli a představili jim úzkou souvislost mezi vědou a udržitelností, vytvořili jsme pro studenty i učitele tři Příručky o udržitelnosti.

Naše brožury představují tři hlavní budoucí globální trendy a ukazují, jak věda nabízí odpovědi na největší výzvy dnešního světa, jako je rychlá urbanizace nebo rostoucí spotřeba energie či potravin.

Elektronické Příručky k udržitelnosti jsou volně ke stažení na webu.

Některé školy obdrží Příručky k udržitelnosti v tištěné podobě; zde na webu ale budou pro všechny k dispozici v elektronické verzi.

ŽIVOT VE MĚSTĚ

 Rychlý růst populace a měst jako výzva pro výzkum. Struktura měst se mění a metody jejich výstavby jsou stále ekologičtější. Kromě toho je důležité mít ve městech čistý vzduch a udržitelné hospodaření s vodou; věda již v těchto oblastech přišla s některými velmi zajímavými odpověďmi.

Přečtěte si o nejmodernějších eko-městech, o fantastických metodách výstavby budoucnosti, o biologickém čištění vody nebo možnostech odsolování mořské vody. Přečtěte si také o důsledcích znečišťování ovzduší a jak proti němu bojovat s použitím nejnovějších technologií.

CHYTRÁ ENERGIE

 Rostoucí populace vyžaduje větší dodávky energie, pro jejichž uspokojení potřebujeme práci vědců. Věda již přišla s celou řadou metod, jak inovativně využívat energii a její obnovitelné zdroje co nejúčinnějším způsobem.

Přečtěte si také o revoluci v osvětlení, o svítidlech vyžadujících stále méně energie, o téměř nevyčerpatelných možnostech alternativních zdrojů energie a o energeticky úsporných a ekologicky šetrných metodách v dopravě.

UDRŽITELNÝ POTRAVINOVÝ ŘETĚZEC

 Věda nese odpovědnost i za to, že budeme schopni vyrábět potraviny v potřebném množství a kvalitě pro rostoucí lidskou populaci, a to s co nejmenšími dopady na životní prostředí v celém dodavatelském řetězci.

Přečtěte si o inovativních vědeckých řešeních používaných v zemědělské produkci a o obalech potravin příští generace; podívejte se také do zákulisí kuchyně budoucnosti.

Future Heroes - Footer