Odměny

 

Vědecká Soutěž Hrdinové budoucnosti přináší uznání a hodnotné ceny zúčastněným týmům i jejich školám.

První cena

Všichni členové (5 studentů) i vedoucí učitel nejlepšího týmu vybraného odbornou porotou získají hodnotné ceny; totéž platí i pro školu, z níž tým pochází, která získá vzdělávací materiály.

Cena pro členy týmu: tablet ASUS MeMO Pad 7

Cena pro školu: účelově vázanou finanční výhru 40.000 Kč

Cena publika

Materiály zaslané do soutěže budou zveřejněny na webu CHEMGENERATION.COM, kde pro ně může hlasovat veřejnost. Projekt, který obdrží nejvíce hlasů, získá cenu publika.

Cena publika: skener na knihy IRIScan Book 3

* Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěžní výhry změnit. V každé účastnické zemi mohou být udělovány jiné ceny.

 

Práce poroty

Projekty zaslané do soutěže bude posuzovat odborná porota.

Odborná porota sestává z učitelů chemie, inženýrů a vědeckých pracovníků.

Do poroty jsme pozvali vědecké pracovníky, univerzitní profesory a specialisty. Konkrétní jména jednotlivých členů poroty budou brzy zveřejněna.

Vyhlášení výsledků

Po vyhodnocení projektů porotou oficiálně vyhlásíme vítězný tým vědecké soutěže Hrdinové budoucnosti.

Výsledek nejprve sdělíme vedoucímu učiteli. Ceny předáme členům týmu a škole později na slavnostním vyhlášení. O datu a místu konání slavnostního vyhlášení budou informováni vedoucí učitelé.

Future Heroes - Footer