Бордолезов разтвор, фунгициди

Пиер М. А. МилардеПиер М. А. Миларде

Бордолезов разтвор, фунгициди

През 1882 г. френският професор по ботаника Пиер М. А. Миларде използва воден разтвор на меден сулфат и гасена вар (бордолезов разтвор) за борба с брашнестата мана по френските лози.

Сега бордолезовият разтвор се използва за борба с голям брой гъбички по земеделските култури. Препаратът има заслуга за последвалата широкомащабна употреба на фунгициди, предизвикала революция в практиката на растителната защита с химически средства.

Стар модел разпръсквателна техникаСтар модел разпръсквателна техника

Did you know?

Нововъведенията при фунгицидите за земеделието продължават с въвеждането на дитиокарбаматните фунгициди през 1934 г. и стробилуриновите фунгициди през 1996 г.