Видеогалерия и Победители

Гласуването на публиката в интернет вече приключи. Благодарим ви за участието и гласуването.

Според гласуването на публиката в интернет, Наградата на публиката се печели от следния отбор:

Псевдоним на отбора: Верижна Ентропия
Име на училището: МГ "Гео Милев" - Плевен
Име на учителя по химия – ръководител на отбора: Калинка Бенова
Членове на отбора (имена на учениците): Борис Стефанов, Христиана Андреева, Кристиян Георгиев, Стефан Гаджалов, Ралица Димитрова

Според професионалното жури, най-добрата машина "Chain Reaction" е конструирана от следния отбор:

Псевдоним на отбора: Science girls
Име на училището: ПМГ "Нанчо Попович", Шумен
Име на учителя по химия – ръководител на отбора: Антоанета Иванова Николова
Членове на отбора (имена на учениците): Екатерина Димитрова Николова Ина Станиславова Маринова Виктория Митева Йорданова Ферия Тасин Ремзи Айдана Бахиткъзъ Кулмаханова

Поздравления за победителя и за останалите.

Chain Reaction Videos

Отбор: Don't forget to smile
ПМГ "Васил Друмев", Велико Търново
Споделете с други!
Team 2
Отбор: Mad Scientists
ЧПГЧО "Челопеч", Челопеч
Споделете с други!
Team 4
Отбор: NeUtRaLizAtION
НПМГ "Акад. Л. Чакалов"
Споделете с други!
Team 5
Отбор: Science girls
ПМГ "Нанчо Попович", Шумен
Споделете с други!
Team 7
Отбор: Амфотерните
СМГ "Паисий Хилендарски", София
Споделете с други!
Team 1
Отбор: Верижна Ентропия
МГ "Гео Милев" - Плевен
Споделете с други!
Team 8
Отбор: КЛНТХ
НПМГ"Акад. Любомир Чакалов", София
Споделете с други!
Team 3
Отбор: Линцер
СМГ "Паисий Хилендарски", София
Споделете с други!
Team 9
Отбор: Позитрон
Професионална гимназия по химични и хранителни технологии / ПГХХТ /
Споделете с други!
Team 6

Chain Reaction - Footer